KONSER HAKKINDA

Kalkedon Flamenko olarak, Flamenko’nun farklı dil, din, etnik grup, kültür ve coğrafyadan insanları ortak paydada buluşturan en güzel örneklerden biri olduğunu vurgulamak niyetindeyiz.

Fasl-ı Flamenko Projesi’ni hayata geçirmekteki amacımız Unesco Kültür Mirası listesine de alınmış olan Flamenko üzerinden, bu sanatın temel öğelerine sadık kalarak, Anadolu’nun sahip olduğu kültürel zenginliği Flamenko ile harmanlamak suretiyle farklı medeniyetler arasındaki derin kültürel bağların sorgulanarak görünür kılınmaya çalışılması ve farklılıklar içinde birliğe vurgu yapmaktır.

Projenin planlama ve tasarım aşamasında geleneksel ve modern Flamenko, Halk müziği ve Sanat müziği eserleri arasından benzer armonik ve melodik yapıya sahip eserler seçilmiş, daha sonra söz konusu eserlerin icrasında arzu edilen duyumun elde edebilmesi amacıyla hangi enstrüman kombinasyonu ile ne şekilde icra edilmesi gerektiği değerlendirilerek gitar, ud, kanun, keman, piyano, kontrbas, cajon, def ve palmastan oluşan enstrüman grubuna uygun kombinasyon belirlenmiştir. Repertuvarın icra aşamasında Flamenko’nun temel öğelerinden olan dans da yerini almaktadır.   Gerçekleştirilen proje gösterilerinden sonra alınan olumlu geri bildirimler projenin daha da geliştirilerek daha yaygın biçimde izleyiciyle buluşturulması için motivasyon kaynağı oluşturmaktadır.

Grup Elemanları

Dans & Palmas: Demet Tekin

Gitar: Dinçer Dedeoğlu

Ud: Baha Yetkin

Kanun: Cihan Ezgü

Perküsyon: Yiğit Sulaoğlu